Przemysł tworzyw sztucznych a REACH
 

Nowe rozporządzenie UE dotyczące produktów chemicznych, znane jako REACH (Rejestracja, Ocena i Udzielanie zezwoleń w zakresie Chemikaliów) weszło w życie 1 czerwca 2007 r. (EC1907/2006). Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom i ochrona środowiska poprzez identyfikację i badanie właściwości substancji chemicznych. Rozporządzenie REACH dotyczy wszystkich członków sieci dostawy tworzyw sztucznych, łącznie z producentami dodatków, tworzyw sztucznych i gotowych wyrobów, a także firmami prowadzącymi handel detaliczny oraz importerami na teren UE.
 

Scenariusze narażenia
 

Scenariusze narażenia to ważne narzędzie dla poprawy bezpieczeństwa stosowania chemikaliów. Dostarczają one informacji, w jaki sposób kontrolować narażenie na działanie chemikaliów pracowników, konsumentów i środowiska, aby  zapewnić bezpieczne ich stosowanie. Scenariusze narażenia to dokumenty opracowane przez producentów i importerów chemikaliów w ramach oceny bezpieczeństwa chemicznego, która stanowi część procedury rejestracji chemikaliów zgodnie z Rozporządzeniem REACH.

PEST (zespół ds. analizy bezpieczeństwa stosowania tworzyw sztucznych), utworzony przez najważniejsze stowarzyszenia reprezentujące sieć dostaw tworzyw sztucznych, opracował ogólną listę bezpiecznych zastosowań tworzyw sztucznych, która obejmuje większość znanych sposobów wykorzystania tworzyw sztucznych i umieścił je w systemie "Deskryptory zastosowań REACH".
 

Aby uzyskać dostęp do tabeli, kliknij na poniższy obrazek

http://www.plasticseurope.org/Documents/Document/20100224163125-REACH.jpg

Deskryptory zastosowań powinny być wykorzystywane przez producentów tworzyw sztucznych w relacjach z dostawcami, w celu przekazania im informacji o zastosowaniu produktu. Jest to zalecane w przypadku dodatków klasyfikowanych i nieobowiązkowe w przypadku dodatków nie objętych klasyfikacją.

Scenariusze narażenia dla rejestrujących substancje używane jako dodatki do tworzyw sztucznych

 

Branża tworzyw sztucznych otworzyła specjalną stronę internetową dla producentów i importerów substancji używanych jako dodatki do tworzyw. Strona ta zwiera internetowe narzędzie PESTOOL (Plastics Exposure Scenario Tool), służące do przeprowadzenia oceny zagrożenia chemicznego substancji (CSA – Chemical Safety Assessment)

Więcej informacji na temat PESTOOL znajduje się na stronie: http://www.polymercomplyeurope.eu/pce-services/pestool-service
 

PESTOOL ułatwia wypełnienie wymogów wskazanych w art. 31.7 Rozporządzenia REACH dla:

  • Dostawców dodatków do tworzyw sztucznych.  PESTOOL umożliwia stworzenie scenariuszy narażenia dla dodatków klasyfikowanych jako substancje niebezpieczne
  • Dla producentów masterbaczy i kompounderów. Za pomocą PESTOOL można przygotować ocenę zagrożenia chemicznego CAS dla przygotowywanych mieszanin oraz Informacji na Temat Bezpiecznego Stosowania Mieszaniny (SUMI Safe Use of Mixtures Information)
  • Dla przetwórców tworzyw sztucznych. PESTOOL ułatwia opracowanie oceny zagrożenia chemicznego CSA i jest narzędziem do optymalizacji środków zarządzania ryzykiem.


 

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych:

PEST website
W witrynie internetowej PEST znajdują się wszystkie niezbędne informacje umożliwiające zrozumienie deskryptorów zastosowań tworzyw sztucznych. Jest ona otwarta dla wszystkich przetwórców tworzyw sztucznych.

ReachCentrum
ReachCentrum to profesjonalna jednostka usługowa założona przez Europejską Radę Przemysłu Chemicznego (Cefic). Usługi świadczone przez ReachCentrum są dostępne również dla podmiotów nie zrzeszonych.

European Chemicals Agency (ECHA)
Agencja, zlokalizowana w Helsinkach, w Finlandii, zarządza rejestracją, oceną, udzielaniem zezwoleń i określaniem ograniczeń w zakresie substancji chemicznych, aby zapewnić spójność działań w ramach Unii Europejskiej. W witrynie internetowej ECHA znajdują się wszystkie istotne publikacje dotyczące wdrożenia programu REACH: dokumenty instruktażowe, ulotki informacyjne itd.

European Commission / DG Environment

Rozporządzenie REACH oznacza, zarówno teraz, jak i w przyszłości, konieczność podjęcia określonych decyzji politycznych w niektórych szczególnych kwestiach. Proces ten można śledzić pod następującym adresem

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych oraz działalności PlasticsEurope.