Kim jesteśmy

O nas

PlasticsEurope jest stowarzyszeniem reprezentującym producentów tworzyw sztucznych działających w Europie. Europejski przemysł tworzyw jest bardzo dynamicznym sektorem gospodarki przyczyniającym się do podwyższenia standardu życia poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań, umożliwienie efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz ochrony klimatu.

Obok producentów polimerów – reprezentowanych przez PlasticsEurope, przemysł tworzyw sztucznych obejmuje również przetwórców – reprezentowanych przez European Plastics Converters (EuPC), recyklerów reprezentowanych przez European Plastics Recyclers (PRE) oraz producentów maszyn – reprezentowanych przez European Plastics and Rubber Machinery (EUROMAP).

PlasticsEurope – jedno z wiodących stowarzyszeń branżowych w Europie

1.1. business people shutterstock_583320175.pngPlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. PlasticsEurope utrzymuje ścisłą współpracę z krajowymi stowarzyszeniami związanymi z przemysłem tworzyw, działającymi zarówno w Europie jaki i na świecie. W stowarzyszeniu zrzeszonych jest ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także w Norwegii, Szwajcarii, Turcji i Wielkiej Brytanii, wynosi powyżej 90%. PlasticsEurope współpracuje także na poziomie globalnym poprzez Światową Radę Przemysłu Tworzyw (World Plastics Council - WPC) oraz poprzez Światową Koalicję na rzecz Tworzyw en (Global Plastics Alliance - GPA). 

PlasticsEurope zajmuje się propagowaniem licznych zalet tworzyw sztucznych. Nasza działalność polega na

 • utrzymywaniu kontaktów z instytucjami europejskimi i krajowymi, aby umożliwić podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelną wiedzę na temat tworzyw sztucznych
 • współpracy ze wszystkimi ważnymi interesariuszami na płaszczyźnie europejskiej i krajowej (NGO, nauka, brand owner)
 • podkreślaniu wielu pozytywnych właściwości tworzyw sztucznych, które podczas ich całego cyklu życia przyczyniają się do lepszego funkcjonowania społeczeństwa
 • udostępnianiu materiałów informacyjnych i edukacyjnych, służących zwiększeniu wiedzy o tworzywach sztucznych i wyjaśnianiu ewentualnych nieporozumień dotyczących tworzyw sztucznych
 • inicjowanie badań i wymiany informacji w celu zwiększenia świadomości na temat pozytywnego wpływu tworzyw sztucznych na zrównoważony rozwój, innowacyjność i jakość życia

Struktura organizacyjna
 

Najwyższym gremium decyzyjnym PlasticsEurope jest Walne Zgromadzenie (General Assembly) członków stowarzyszenia. Komitet Sterujący (Steering Board) nadzoruje pracę Dyrektora Zarządzającego (Managing Director) i Zespołu Liderów (Leadership Team) w sprawach dotyczących strategii, budżetu i zasad działania. Komitet Sterujący wspierają Regionalne Rady Doradcze (Regional Advisory Boards (RAB)), Komitety ds. Advocacy i Komunikacji (Advocacy and Communications Committees) oraz trzy Rady Strategiczne (Strategic Councils), zarządzane przez dyrektorów, w skład których wchodzą przedstawiciele firm członkowskich.

1.1. people meeting shutterstock_226766842.pngZespół Liderów tworzą: Dyrektor Zarządzający, dyrektorzy poszczególnych pionów i Dyrektorzy Regionalni (Regional Directors). Zespół Liderów nakreśla strategię, opracowuje i kieruje projektami oraz zapewnia ich skuteczną realizację.

W Komitecie Sterującym zasiadają wysokiego szczebla menedżerowie reprezentujący firmy członkowskie PlasticsEurope wybierani co trzy lata (z możliwością przedłużenia kadencji). Obecnie prezesem Komitetu jest Markus Steilemann, COVESTRO, funkcję wiceprezesa piastuje Rob Ingram, INEOS, Benny Mermans, CHEVRON i Richard Roudeix, LYONDELLBASELL, zaś skarbnikiem jest Richard Mayo, DUPONT. Zobacz listę członków Komitetu Sterującego


Rady Strategiczne (Strategic Councils):

 • Nadzorują i ustalają strategię oraz priorytety działania w kluczowych obszarach:
  • Produkcja a klimat (Climate and Production)
  • Wykorzystanie tworzyw zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (Sustainable Use of Plastics)
  • Tworzywa w obiegu zamkniętym (End-of-life and Circularity)
 • Opracowują rekomendacje dotyczące strategii działania
 • Ustalają propozycję budżetu
 • Powołują i rozwiązują Grupy Robocze niezbędne do wykonania założonych celów w ramach ustalonego budżetu

Regionalne Grupy Doradcze (RAB), którym przewodzą członkowie Komitetu Sterującego z danego regionu:

 • Wprowadzają w regionie strategię i cele
 • Wspierają Grupy Produktowe
 • Proponują, zatwierdzają i wprowadzają budżet na działania w danym regionie

Regionalne Rady Doradcze (RAB) odpowiadają za należyte uwzględnienie specyficznych warunków i potrzeb występujących w konkretnych krajach

Grupy Produktowe, nadzorowane przez członków Komitetu Sterującego:

 • Raportują działalność w ramach ustalonej strategii i priorytetów do Rady Strategicznej
 • Podejmują zagadnienia związane z poszczególnymi grupami produktów
 • Ustalają i zarządzają budżetem danej Grupy Produktowej.

PlasticsEurope - kontakty Centrala w Brukseli

 

Virginia Janssens

Virginia Janssens

Managing Director
PlasticsEurope
Arnaud Scaramanga

Arnaud Scaramanga

Director Finance and Business Services
PlasticsEurope
David Carroll

David Carroll

Director External Affairs
PlasticsEurope
Sylvie Aitken

Sylvie Aitken

Director Communications
PlasticsEurope
Patricia Vangheluwe

Patricia Vangheluwe

Director Strategic Council - End-of-Life and Circularity
PlasticsEurope
Hervé Millet

Hervé Millet

Director Strategic Council - Climate and Production
PlasticsEurope
Michel Cassart

Michel Cassart

Director Strategic Council - Sustainable Use of Plastics
PlasticsEurope
Brigitte Dero

Brigitte Dero

General Manager
ECVM & VinylPlus
Nicolas Robin

Nicolas Robin

Director Fluoropolymers
PlasticsEurope
Christian Block

Christian Block

Director Styrenics Chain
PlasticsEurope

Biura PlasticsEurope

Ingemar Bühler

Ingemar Bühler

Regional Director – Central Region
PlasticsEurope Deutschland
Alicia Martín

Alicia Martín

Regional Director - Ibérica Region
PlasticsEurope España
 Giuseppe Riva

Giuseppe Riva

Regional Director – Mediterranean Region
PlasticsEurope Italia
Sabine Nadherny-Borutin

Sabine Nadherny-Borutin

PlasticsEurope Austria
Charlotte Delvaux

Charlotte Delvaux

PlasticsEurope Belgium
Jean-Yves Daclin

Jean-Yves Daclin

PlasticsEurope France
Theo Stijnen

Theo Stijnen

PlasticsEurope Nederland
Anna Kozera-Szałkowska

Anna Kozera-Szałkowska

PlasticsEurope Polska
Adrian Whyle

Adrian Whyle

PlasticsEurope UK

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych oraz działalności PlasticsEurope.