Tworzywa sztuczne w rolnictwie

O tworzywach sztucznych

Rosnące zużycie tworzyw sztucznych w rolnictwie pozwala osiągać wyższe plony, poprawia jakość żywności i zmniejsza ślad ekologiczny produkcji rolniczej. Nie tylko stała się możliwa uprawa warzyw i owoców niezależnie od pory roku, ale zwykle produkty te mają lepszą jakość niż uprawiane na polu.

W rolnictwie znajduje zastosowanie wiele różnych tworzyw, m.in. poliolefiny (polietylen (PE) i polipropylen (PP)), kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA), polichlorek winylu (PVC) oraz, rzadziej, poliwęglan (PC) i polimetakrylan metylu (PMMA). Stosowanie tych tworzyw zapewnia:

  • Innowacyjne i zrównoważone rozwiązania: Stosowanie różnych tworzyw w rolnictwie umożliwia oszczędne i efektywne wykorzystanie wody i prowadzenie upraw nawet na obszarach pustynnych. Plastikowe rury irygacyjne zapobiegają marnotrawieniu wody i składników odżywczych, woda deszczowa może być zbierana i przechowywana w zbiornikach z tworzyw sztucznych, a użycie pestycydów można zmniejszyć, dzięki prowadzeniu upraw w zamkniętych przestrzeniach, takich jak tunele foliowe, czy pod folią do ściółkowania.  Co więcej, stosowanie foli rolniczych zmniejsza jednocześnie emisję pestycydów do atmosfery.
  • Możliwość recyklingu i odzysku: Po zakończeniu cyklu życia, tworzywa stosowane w rolnictwie, takie jak folie szklarniowe, można poddać recyklingowi. Po zebraniu z pól, odpady tworzyw są myte w celu usunięcia resztek ziemi, roślin i pestycydów, a następnie mielone i przetwarzane w regranulat, który może być wykorzystany do produkcji nowych wyrobów, takich jak np. meble ogrodowe. Jeżeli recykling nie jest opcją korzystną, z odpadów tworzyw stosowanych w rolnictwie można odzyskać energię w procesach współspalania.

Tunele foliowe wysokie
 

5.6. greenhouse shutterstock_699482506.pngDzięki uprawie szklarniowej, rośliny mają zapewnione odpowiednie nasłonecznienie i mogą rosnąć w optymalnych dla nich warunkach. Uprawa w tunelach foliowych umożliwia rolnikom stworzenie warunków, w których rośliny rosną szybciej i bezpieczniej i są chronione przed ekstremalnymi temperaturami i innymi warunkami zewnętrznymi, które mogłyby zniszczyć zbiory.
 

 

Tunele foliowe niskie
 

5.6. tunnel shutterstock_549416545.pngZapewniają takie same warunki - różnią się tylko wysokością, która nie przekracza 150 cm. Zazwyczaj uprawia się w nich szparagi, truskawki, arbuzy, itp.

  

 

Ściółkowanie


5.6. mulching shutterstock_157938317.pngŚciółkowanie lub przykrywanie folią z tworzywa –stosuje się tu różne typy folii, np. przezroczyste, czarne i inne -  ogranicza parowanie i pozwala utrzymać wilgotność podłoża. Zapewnia również odpowiednią temperaturę dla korzeni rośliny, zapobiega kontaktowi nadziemnej części rośliny z glebą i ogranicza rozwój chwastów, które mogłyby zabierać uprawianym roślinom wodę i składniki odżywcze.
 

 

Systemy gromadzenia wody i nawadniania


5.6. irrigation system shutterstock_424337254.pngZbiorniki na wodę z tworzyw sztucznych w połączeniu z układami irygacyjnymi pomagają zapewnić optymalne nawodnienie upraw. Woda może być gromadzona i przechowywana w rezerwuarach pokrytych tworzywem zapobiegającym wyciekaniu i dystrubuowana przez plastikowe rury irygacyjne zaopatrzone w dozowniki kroplowe oraz układy umożliwiające recyrkulację wody.

 

 

Kiszonki


5.6. silage shutterstock_525421051.pngW tym zastosowaniu, wykorzystanie folii z tworzyw znacznie ułatwiło przygotowanie i przechowywanie paszy dla zwierząt w okresie zimowym. Folie z tworzyw, stosowane do przechowywania kiszonek są odporne na warunki atmosferyczne, dzięki czemu paszę można przechowywać przez wiele lat.
 

 

 

Inne zastosowania
 

5.6. boxes shutterstock_266374679.pngInne zastosowania tworzyw obejmują pojemniki; skrzynki do zbioru, przechowywania i transportu; elementy układów irygacyjnych takie jak rury i dozatory kroplowe; stosowane w szklarniach elastyczne taśmy ogrodnicze i zapinki podtrzymujące pędy, czy ochronne siatki zacieniające, chroniące uprawy przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi - w zimę przed gradem, wiatrem i mrozem a w lato przed nadmiernym nasłonecznieniem.