Tworzywa sztuczne odgrywają wielką rolę w obszarze opakowań. Corocznie na świecie marnuje się około 1,3 mld ton żywności. Tworzywa sztuczne a w szczególności opakowania z nich zrobione pomagają walczyć z takim marnotrawstwem. Umożliwiają wiele wydajnych rozwiązań aby żywność w nie opakowana była najwyższej jakości i z możliwie najdłuższym terminem przydatności do spożycia. To w istotny sposób zmniejsza straty żywości, zużycie energii i oszczędza inne zasoby.

Oto kilka przykładów zastosowania innowacyjnych opakowań z tworzyw sztucznych poprawiających trwałość żywności i ograniczających jej marnowanie.
 

Mniejsze marnotrawstwo żywności
 

W krajach rozwijających się, jednym z powodów marnowania żywności jest brak odpowiednich opakowań i rozwiązań które zapewniałby zachowanie jej wysokiej jakości i świeżości w drodze od producenta do konsumenta. Podczas gdy w Europie marnuje się 3% żywności, w krajach rozwijających się aż 40% ulega zniszczeniu. Ilość marnowanej żywności istotnie się tam zmniejszy jak tylko rozwiązania w zakresie opakowań staną się dostępne.
 

Wydłużony okres przydatności do spożycia
 

Żywność przechowywana w opakowaniach z tworzyw sztucznych pozostaje dłużej świeża. Dzięki wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych rozwiązań w zakresie opakowań można wydłużyć okres przydatności do spożycia o 5 do 10 dni lub nawet jeszcze bardziej.
 

Higiena i bezpieczeństwo
 

Opakowania tworzywowe zapewniają ochronę żywności przed zanieczyszczeniem i stanowią barierę dla mikrobów, wilgoci i promieni UV. Zabezpieczają także przed uszkodzeniem, co jest szczególnie istotne w przypadku transportu delikatnych owoców, na przykład malin.
 

Poprawiona trwałość
 

Dzięki opakowaniom z tworzyw osiągasz więcej za mniej. Są lżejsze od opakowań alternatywnych materiałów, dzięki czemu wpływają na zmniejszenie kosztów transportu. Są także bardzo odporne na wilgoć, niską lub wysoką temperaturę, umożliwiając wygodne przechowywanie i dystrybucję żywności.
 

Zbyt wartościowe, by je wyrzucać
 

Opakowania z tworzyw pozostają wartościowe również wówczas gdy skończy się okres użytkowania. Mogą zostać poddane recyklingowi, z wytworzeniem nowych produktów lub poddane odzyskowi energii, co prowadzi do  oszczędności paliw kopalnych.
 

Ochrona zasobów
 

Mniejsza ilość tworzyw sztucznych zapewnia podobne lub nawet lepsze parametry co alternatywne materiały opakowaniowe, dzięki czemu oszczędza się energię, paliwa i zasoby. Gdyby żywność była pakowana bez wykorzystania opakowań z tworzyw, zużyto by dwukrotnie więcej energii a emisja gazów cieplarnianych byłaby nawet trzykrotnie wyższa.
 

Innowacje by sprostać dzisiejszym wyzwaniom
 

Wielowarstwowe folie z tworzyw sztucznych zapewniają niezrównaną trwałość łatwo psującej się żywności. Zastosowanie kompatybilizatorów zapewnia większe możliwości recyklingu tych materiałów.
 

Innowacje, by sprostać wyzwaniom w przyszłości
 

Otwarto już pierwszą fabrykę, w której zagospodarowuje się emitowany CO2, wykorzystując go do produkcji tworzyw. Naukowcy wprowadzają obecnie na rynek technologię degradacji nierecyklowalnych polimerów do surowców, z których można wyprodukować polimery pierwotne i/lub inne produkty, oszczędzając w ten sposób zasoby naturalne, takie jak gaz i ropa.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych oraz działalności PlasticsEurope.