Gospodarka o obiegu zamkniętym (Circular Economy) stanowi alternatywne, bardziej zrównoważony model w stosunku do gospodarki liniowej. Zasada gospodarki liniowej to „wyprodukuj, użyj, wyrzuć”. W przeciwieństwie do takiego podejścia w gospodarce o obiegu zamkniętym zużyte produkty są w zawracane do obiegu, aby zmniejszyć ilość odpadów i w pełni wykorzystać zasoby. Wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym będzie jednym ze środków w dążeniu do stworzenia Europy konkurencyjnej i efektywnie wykorzystującej zasoby.

Wyjątkowe właściwości tworzyw sztucznych sprawiają, że mogą one mieć znaczny wkład w osiągnięcie Europy efektywnie wykorzystującej zasoby i chroniącej środowisko naturalne. Lekkie, odporne i wszechstronne tworzywa przyczyniają się do oszczędności energii i zasobów naturalnych w strategicznych sektorach gospodarki, takich jak m.in. handel, budownictwo, ochrona zdrowia, motoryzacja, czy produkcja energii odnawialnej. Dodatkowo, opakowania z tworzyw przyczyniają się do zmniejszenia strat i marnotrawienia żywności. Jednak aby urzeczywistnić te dążenia, należy zwiększyć poziom recyklingu i odzysku tworzyw – odchodząc od składowania odpadów.

Aby wyznaczyć roadmap gospodarki o obiegu zamkniętym, wybór materiałów i wyrobów powinien uwzględniać cały cykl życia wyrobu, nie zaś skupiać się jedynie na fazie odpadu. Tworzywa odgrywają istotną rolę w gospodarce o obiegu zamkniętym w całym ich cyklu życia.

Zobacz Podejście obejmujące cały cykl życia

Anglife cycle thinking

Tworzywa przyczyniają się do zrównoważonej przyszłości
 

Więcej informacji na temat wkładu tworzyw w gospodarkę o obiegu zamkniętym znajduje się w publikacjach:

Nasze stanowiska


 

 

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych oraz działalności PlasticsEurope.