Strategia dla Tworzyw

Priorytety

Komisja Europejska podjęła działania mające na celu zbudowania przyszłości Europy w oparciu o gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz pełnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów. Stowarzyszenie PlasticsEurope w pełni popiera ten cel.

 

16 stycznia 2018, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Jyrki Katainen oraz Frans Timmermans, przedstawili dokument "European Strategy for Plastics in a Circular Economy” (“Strategia dla Tworzyw w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym”) jako część strategii przekształcania w gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz pełnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów

 

W tym kontekście PlasticsEurope ogłosiło dokument „Plastics 2030 – Voluntary Commitment” zawierający zestawienie dobrowolnych inicjatyw i ambitnych celów, które stanowić będą wkład przemysłu tworzyw sztucznych w realizację idei obiegu zamkniętego i oszczędnego gospodarowania surowcami w Europie.

 

Pobierz komunikat prasowy:

Klinij TUTAJ aby pobrać "Plastics 2030" Voluntary Commitment - streszczenie

 

Kliknij TUTAJ aby pobrać "Plastics 2030” Voluntary Commitment - cały dokument 


PlasticsEurope’s Views on a Strategy on Plastics (wrzesień 2017):

Kliknij TUTAJ aby pobrać dokument

PlasticsEurope's Views on Eco-design with Plastics within the Circular Economy (wrzesień 2017):

Kliknij TUTAJ aby pobrać dokument

Film Podejście obejmujące cały cykl życia (Full Life Cycle Thinking):
Kliknij TUTAJ aby pobrać film

Film jest dostępny również w następujących językach:

 

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych oraz działalności PlasticsEurope.