Stanowiska

Oświadczenia PlasticsEurope zawierają stanowisko stowarzyszenia na temat najważniejszych zagadnień dotyczących przemysłu tworzyw sztucznych

stanowiska

Oświadczenia
 

W oświadczeniach PlasticsEurope zawarte jest określone stanowisko stowarzyszenia na temat aktualnych zagadnień i zmian, w których istotną rolę odgrywają tworzywa sztuczne.

Joint-industry letter: The packaging value chain calls on the European Commission to dedicate appropriate time and resources to review the Packaging and Packaging Waste Directive - 16 April 2021

Rethinking Packaging: An overview of the key principles that should guide the revision of the Packaging and Packaging Waste Directive and the Essential Requirements for packaging - December 2020

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych oraz działalności PlasticsEurope.