Przeciwdziałanie zaśmieceniu środowiska morskiego

Priorytety

Wzrastający problem zaśmiecenia środowiska morskiego od kilku lat przyciąga uwagę opinii publicznej. Jako przemysł wierzymy, że tworzywa sztuczne są cennymi materiałami umożliwiającymi opracowanie nowoczesnych technologii przyczyniających się do wzrostu dobrobytu społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie uznajemy, że niezależnie od źródła pochodzenia, plastikowe śmieci są nie do zaakceptowania w środowisku naturalnym.

Mając świadomość, że przyczyny zanieczyszczenia środowiska morskiego są bardzo złożone i jest ich bardzo wiele oraz że problem nie może zostać rozwiązany samodzielnie przez jedną tylko zainteresowaną grupę, europejski przemysł tworzyw sztucznych jest zdecydowany prowadzić skoordynowane działania w tej sprawie, które angażować będą wiele zainteresowanych stron zarówno w skali europejskiej, jak i światowej.

Jako stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych skupiamy naszą uwagę na zapobieganiu stratom granulatu i przedostawania się do środowiska mikrocząstek plastików. Producenci tworzyw sztucznych ściśle współpracują także z innymi sektorami przemysłu, m.in. chemikaliów, tekstyliów, opon, farb i kosmetycznym w ramach CEFIC.

Marine Litter Solutions
 

MarineLitter_Globe.pngAby opracować globalny plan działań w sprawie rozwiązania problemu marine liter, z inicjatywy europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych w 2011 r. powstała „Wspólna Deklaracja w sprawie rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego”, którą podpisało już ponad 80 organizacji branży tworzyw sztucznych z 43 krajów całego świata.

Deklaracja ta jest dobrowolnym, powszechnym zobowiązaniem światowego przemysłu tworzyw sztucznych do wspólnej pracy z różnymi zainteresowanymi stronami w celu rozwiązania światowego problemu  odpadów tworzyw sztucznych w środowisku morskim zgodnie z sześciopunktową strategią:

  • zwiększanie świadomości problemu
  • badania naukowe
  • wymiana najlepszych praktyk
  • partnerstwo publiczno-prywatne w celu przeciwdziałania powstawaniu śmieci w środowisku morskim
  • recykling i odzysk tworzyw sztucznych
  • nadzór nad granulatem w procesie produkcji i dystrybucji
     

Według raportu z 2020 r. deklaracja obejmuje ponad 395 projektów – już zakończonych, trwających bądź planowanych – z zakresu edukacji, badań naukowych, jak i zagadnień związanych z efektywnym ekonomicznie i ekologicznie zagospodarowaniem odpadów oraz z zapobieganiem zaśmiecaniu.

Więcej informacji na stronie: Marine Litter Solutions.

Operation Clean Sweep
 

ocs-logo.pngStowarzyszenie PlasticsEurope i jego organizacje członkowskie są zaangażowane w działania dotyczące należytego nadzoru nad transportem i dystrybucją wyrobów przemysłu tworzyw – granulatu i półproduktów, szczególnie w program Operation Clean Sweep®. Inicjatywa OCS dotyczy zapobiegania stratom granulatu i zanieczyszczeniu środowiska wodnego powodowanego przez przedostawanie się granulek do środowiska.

Stowarzyszenie aktywnie promuje ten program zarówno wśród producentów tworzyw, jak i innych podmiotów całego łańcucha wartości: przetwórców, dystrybutorów, firmy logistyczne i transportowe, recyklerów oraz działających w tych sektorach stowarzyszeniach branżowych.Wiele światowych koncernów produkujących tworzywa, działających w Europie, włączyło się już do programu „Operation Clean Sweep” podpisując deklarację, bądź wprowadzając analogiczne programy. Obecnie w Europie 14 organizacji i stowarzyszeń angażuje się w działania i inicjatywy mające na celu zapobieganie stratom granulatu.

Więcej informacji na stronie http://www.opcleansweep.eu

Inne inicjatywy PlasticsEurope
 

Również inne inicjatywy PlasticsEurope, takie jak Zero Plastics To Landfill, czy promowanie wprowadzenia podejścia obejmującego cały cykl życia przyczyniają się do rozwiązania problemu zanieczyszczenia środowiska morskiego. Problem ten jest również poruszany podczas wydarzeń organizowane przez stowarzyszenie: Identiplast and POLYTALK.