Tworzywa są kluczowym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym, przyczyniając się pełnego wykorzystania wartości wyrobów a przez to do oszczędności cennych zasobów w całym łańcuchu wartości. Tworzywa są źródłem wielu innowacyjnych rozwiązań w całym cyklu życia wyrobów, zapewniając:

  • Oszczędność materiału
  • Oszczędność energii
  • Redukację emisji CO2
  • Recyklowalność
  • Wykorzystanie wody
  • Wykorzystanie gleby
  • Trwałość
  • Biodegradowalność

Oszczędność zasobów w najważniejszych zastosowaniach
 

Tworzywa odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu obiegu zamkniętego w najważniejszych działach przemysłu:

Poprawa efektywności wykorzystania zasobów w fazie odpadu
 

Wyroby z tworzyw nawet na końcu swojego cyklu życia zachowują swoją wartość jako surowce i są po prostu zbyt cenne, aby je wyrzucać – zarówno do środowiska, jak i na składowisko odpadów.

Przemysł tworzyw sztucznych podjął zobowiązanie i czynnie włącza się w działania mające na celu usprawnienie zagospodarowania odpadów tworzyw (i innych odpadów pokonsumenckich nadających się do recyklingu i odzysku) i wprowadzenia metod selektywnej zbiórki odpadów umożliwiających odzysk. Systemy te powinny obejmować zarówno opakowania jednorazowe (na wynos), jak i opakowania pochodzące z gospodarstw domowych, opakowania hurtowe oraz przemysłowe. Aby te działania były skuteczne i przyczyniły się do pełnego wykorzystania wartości cennych surowców wtórnych, jakimi są odpady tworzyw, musi towarzyszyć im budowa infrastruktury nowoczesnych sortowni oraz instalacji do recyklingu i odzysku energii. Ponadto należy kłaść nacisk na wysoką jakość wyrobów i utrzymanie standardów rynkowych w całej Europie.

PlasticsEurope wspiera działania na rzecz usprawnienie zagospodarowania odpadów tworzyw dostarczając solidnych i rzetelnych informacji i prowadząc otwarty dialog z partnerami oraz opinią publiczną.

Przeczytaj więcej o inicjatywie “Zero tworzyw na składowiskach”

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych oraz działalności PlasticsEurope.