Przemysł tworzyw sztucznych jako odpowiedzialny partner poszukuje rozwiązań kluczowych problemów współczesnego świata, takich jak zmiany klimatyczne, efektywność wykorzystania energii i zasobów naturalnych, ochrona konsumentów, czy zagospodarowanie odpadów. Tworzywa oferują ogromny potencjał możłiwości, dzięki którym można pomóc rozwiązać wspomniane najważniejsze problemy dlatego Stowarzyszenie PlasticsEurope podejmuje nieustanną współpracę z innymi uczestnikami łańcucha wartości w celu opracowania wspólnych celów i zadań.

Tworzywa sztuczne odgrywają we współczesnym świecie ważną rolę zapewniając poprawę jakości życia, komfort i bezpieczeństwo. Jednakże wychodzenie naprzeciw potrzebom społeczeństwa nie dotyczy jedynie "teraźniejszości" - przy dążeniu do dobrobytu należy uwzględniać również przyszłe pokolenia. To właśnie stanowi podstawę koncepcji 'Zrównoważonego rozwoju’. W świecie wciąż rosnącej populacji ludzi i związanym z tym wzrastającym zapotrzebowaniu na wodę, żywność, schronienie, higienę, energię, usługi związane z ochroną zdrowia oraz bezpieczeństwo ekonomiczne, wyroby z tworzyw sztucznych pomagają poprawiać poziom życia ludzi, przyczyniając się jednocześnie do ochrony zasobów naturalnych i środowiska dla przyszłych pokoleń.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych oraz działalności PlasticsEurope.