Portal edukacyjny PlasticsEurope

Materiały informacyjne

Fundacja PlasticsEurope Polska prowadzi liczne projekty i działania edukacyjne związane z promowaniem tworzyw sztucznych jako innowacyjnych materiałów XXI w. Obejmują one zarówno programy edukacyjne dla szkół, jak i zaangażowanie w realizację europejskich inicjatyw edukacyjnych oraz działań CSR firm członkowskich, a także współpracę z uczelniami technicznymi i innymi podmiotami promującymi wiedzę o tworzywach sztucznych. Dwa główne programy edukacyjne dla szkół prowadzone przez Fundację to:

Konkurs European Youth Debating Competition (EYDC)

Konkurs EYDC prowadzony od 2016 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Petrochemikaliów (EPCA) oraz PlasticsEurope, stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych w Europie, obejmuje serię debat uczniowskich organizowanych w krajach europejskich na tych samych zasadach oraz pod wspólnym tematem. Celem projektu jest zaangażowanie młodych ludzi do wspólnej dyskusji nad najważniejszymi wyzwaniami współczesnego świata dzięki wyposażeniu ich w umiejętności publicznego wygłaszania niezależnych opinii i obrony swoich argumentów. Udział w konkursie ma także zachęcić młodych ludzi do kształcenia się w zakresie nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki (ang. STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics). 

Po sukcesie trzech pierwszych edycji konkursu w 2019 r. młodzież w wieku 16-19 lat po raz kolejny miała okazję, by dyskutować nad wyzwaniami współczesnego świata. Temat tegorocznej debaty brzmiał “Rethink, Reuse, Recycle: how would you shape a sustainable future with plastics and petrochemicals?” (Przemyśl, użyj powtórnie, zawróć w recyklingu: w jaki sposób chciałbyś kształtować przyszłość w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystując tworzywa sztuczne i produkty petrochemiczne?).

W 2019 r. debaty uczniowskie odbyły się w 7 krajach europejskich: Belgii i Holandii (występujących wspólnie jako „Kraje Beneluxu”), Francji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Zwycięzcy debat krajowych weźmą udział w europejskiej debacie finałowej, która odbędzie się 7 października w Berlinie podczas 53 Spotkania Rocznego EPCA. 

Debata EYDC 2019 w Polsce

Szczegóły, regulamin i rejestracja na stronie www.eydc.eu, w zakładce PL

Relacje z poprzednich edycji: https://epca.eu/education/EYDC-2019

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych oraz działalności PlasticsEurope.