Tworzywa w oszczędności i produkcji energii.

O tworzywach sztucznych

Osiągnięcie planów Komisji Europejskiej zwiększenia celów redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE o conajmniej 50% do 2030 roku oraz o 55% w stosunku do poziomu z lat 90. wymaga ścisłej współpracy przemysłu z ustawodawcą i konsumentem w celu zmiany standardów w kierunku „zielonej gospodarki”. Przemysł tworzyw sztucznych może przyczynić się do osiągnięcia tego ambitnego celu, oferując rozwiązania umożliwiające efektywne wykorzystanie energii:

 

Wydajna izolacja

 

5.9. insulation shutterstock_563870623.pngZastosowanie tworzyw zapewnia efektywną izolację od zimna i ciepła. W przypadku izolacji z tworzyw, zużycie energii jest o 16% a emisja gazów cieplarnianych o 9% mniejsze  w porównaniu do materiałów alternatywnych. W całym cyklu życia izolacji tworzywowej pozwala oszczędzić 150-krotność energii zużytej do jej wyprodukowania.
 

 

 

Energia odnawialna
 

5.9. energy shutterstock_691983751.pngZarówno łopaty wirnika turbiny wiatrowej, jak i panele fotowoltaiczne wytwarzane są w dużej mierze z tworzyw sztucznych. Dzięki zastosowaniu tworzyw w tych technologiach produkcji energii ze źródeł odnawialnych, można zaoszczędzić odpowiednio 140 i 340-krotność emisji gazów cieplarnianych związanej z produkcją tych tworzyw.

 
 

 

Zapobieganie stratom żywności
 

5.9. food losses shutterstock_542582539.pngOpakowania z tworzyw sztucznych zapewniają lepszą ochronę żywności, przedłużają okres przydatności do spożycia i zmniejszają straty żywności, przez co przyczyniają się do oszczędności energii i emisji gazów cieplarnianych. Na przykład przydatność mięsa do spożycia można wydłużyć o 3 do 6 dni, a nawet więcej. Biorąc pod uwagę, że wyprodukowania jednego kg wołowiny wiąże się z emisją gazów cieplarnianych równoważną do trzygodzinnej jazdy samochodem, wydłużenie okresu przydatności do spożycia, które zapobiega marnotrawstwu żywności ma zasadnicze znaczenie dla ochrony środowiska i osiągnięcia celu redukcji emisji.

 

Zmniejszenie masy wyrobów
 

5.9. lightweight shutterstock_272031602.pngZastosowanie tworzyw oznacza zmniejszenie masy opakowań jak i samych pojazdów, co przekłada się na oszczędność paliwa i zarazem zmniejszenie emisji CO2 związane z transportem. Zastąpienie opakowań z tworzyw materiałami alternatywnymi oznaczałoby czterokrotne zwiększenie masy opakowań.

 

 

 

Mniejsza emisja gazów cieplarnianych w fazie produkcji


5.9. green gas shutterstock_577646719.pngEnergia potrzebna do produkcji większości wyrobów z tworzyw jest mniejsza niż w przypadku innych materiałów, szczególnie w zastosowaniach w transporcie, budownictwie, opakowaniach i sprzęcie elektronicznym. Gdybyśmy chcieli zastąpić tworzywa innymi materiałami, zużycie energii wzrosłoby o 57% a emisja gazów cieplarnianych zwiększyłaby się o 61% w całym cyklu życia.

 

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych oraz działalności PlasticsEurope.