Overeenkomstig met het plan van de Europese Commissie om de EU-doelstelling voor het verminderen van broeikasgasemissies voor 2030 te verhogen tot ten minste 50% en richting 55% ten opzichte van 1990, zal de kunststofindustrie hand in hand moeten samenwerken met besluitvormers en relevante belanghebbenden voor een groenere levensstandaard. De kunststofindustrie wil op de volgende manieren een belangrijke bijdrage leveren aan deze ambitieuze doelstelling:

Efficiënte isolatie

 

5.9. insulation shutterstock_563870623.pngKunststof zorgt voor een effectieve isolatie tegen kou en hitte in gebouwen en voorkomt luchtlekkage. Kunststof isolatiematerialen verbruiken zo'n 16% minder energie en stoten 9% minder broeikasgassen uit dan alternatieve materialen. Gedurende hun levensduur besparen kunststof isolatieplaten 150 keer de energie die ze voor hun productie nodig hebben.

 


Hernieuwbare energie

 

5.9. energy shutterstock_553614883.pngDe wieken en zonnepanelen van een windturbine bestaan uit grote hoeveelheden kunststof en zorgen voor de efficiënte productie van hernieuwbare energie. In deze twee toepassingen besparen kunststoffen respectievelijk 140 keer en 340 keer de uitstoot die tijdens hun productie wordt geproduceerd.


 
 

Voorkomen van voedselverlies

 

5.9. food losses shutterstock_542582539.pngPlastic voedselverpakkingen bieden efficiënte bescherming, verminderen voedselverspilling en zorgen voor een langere houdbaarheid. Daarmee besparen ze energie en verminderen ze de uitstoot van broeikasgassen. Zo is in plastic verpakt vlees bijvoorbeeld drie tot zes dagen of zelfs nog langer houdbaar. Als je nagaat dat de productie van één kilo biefstuk tot een uitstoot leidt die gelijk is aan drie uur autorijden, dan levert deze langere houdbaarheid een aanzienlijk milieuvoordeel op. 
 

Lichtgewicht toepassingen

 

5.9. lightweight shutterstock_272031602.pngKunststoffen maken lichtgewicht verpakkingen en lichtere voertuigen mogelijk die zorgen dat de mobiliteitssector minder CO2 uitstoot. Plastic verpakkingen wegen slechts een kwart van vergelijkbare alternatieve verpakkingsoplossingen, hetgeen resulteert in een lager brandstofverbruik en minder uitstoot.


 
 

Verminderde uitstoot van broeikasgassen tijdens productie

 

5.9. green gas shutterstock_577646719.pngKunststof producten vereisen doorgaans minder energie voor hun productie dan alternatieve materialen, vooral in toepassingen in de mobiliteitssector, de bouwsector, de verpakkingssector en de elektronicasector. Als kunststoffen door alternatieve materialen zouden worden vervangen, dan zou het energieverbruik tijdens hun levenscyclus met zo'n 57% toenemen en de uitstoot van broeikasgassen met 61%.

 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van manieren waarop kunststoffen energiekosten, energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen weten te verminderen. 

Neem voor meer informatie contact met ons op

Neem contact op voor meer informatie over de voordelen van kunststoffen en de activiteiten van PlasticsEurope.