Normalisatie

Over kunststoffen

Kwaliteits- en veiligheidsnormen van kunststoffen behouden

 

Normen zijn belangrijk. Ze geven ons het vertrouwen dat een product geschikt is voor het doel en zorgen dat we op de kwaliteit en veiligheid van een product kunnen rekenen. Internationale normen betekenen bijvoorbeeld dat een loodgieter in Finland een waterleiding van PVC kan kopen die past op een PVC-kraan die hij in Italië heeft gekocht, omdat hun diameters conform een Europese norm zijn.


Verpakkingen zijn een goed voorbeeld van normalisatie. Om aan wetgeving te voldoen, moet een plastic verpakking (bijvoorbeeld een fles, bak of folie) die bedoeld is om in contact te komen met levensmiddelen aantoonbaar veilig zijn voor consumentengebruik. De enige manier om dit te kunnen aantonen is door aan een norm te voldoen. De norm beschrijft de testmethode om de totale migratie van stoffen van de verpakking naar voedsel te bepalen en de grenzen waarbinnen een verpakkingsmateriaal als veilig voor voedselcontactdoeleinden kan worden beschouwd.

 

Het grote scala aan toepassingen van kunststoffen betekent dat ze aan een hele reeks normen moeten voldoen, van zeer specifieke zoals bovengenoemde tot meer algemene, zoals de CO2-voetafdruk van producten. Normen bestaan doorgaans op drie niveaus: nationaal, Europees en internationaal.

Op Europees niveau vloeit regelgeving die onze industrie beïnvloedt steeds vaker voort uit richtlijnen van de EU en die moeten naar nationaal niveau (parlement, ministerraad) worden omgezet. 65% van de nieuwe wetten komt uit Brussel. In 1985 is een nieuw regelgevingssysteem geïntroduceerd dat is gebaseerd op de resolutie van de Raad met betrekking tot de 'nieuwe aanpak' van technische harmonisatie en normalisatie. De nieuwe aanpak is gebaseerd op mandaten van de Europese Commissie aan de Europese normalisatie-instellingen: de Europese normalisatieorganisatie (European Committee for Standardization - CEN), het Europees Comité voor elektrotechnische normen (European Committee for Electrotechnical Standardization - CENELEC) en het Europees Telecommunicatie en Standaardisatie Instituut (European Telecommunications Standards Institute - ETSI) door deze normen juridisch bindend of verplicht te maken. Daarom is het belangrijk voor PlasticsEurope om bij het normalisatieproces betrokken te zijn.

5.1.5 standardisation CEN logo.png 5.1.5. standardisation CENELEC logo.jpg 5.1.5. standardisation ETSI logo.jpg

 

PlasticsEurope – een betrokken partner bij normalisatiekwesties
 

De publieke bezorgdheid over milieu-, veiligheids- en gezondheidskwesties is enorm toegenomen en heeft beleid en regelgeving beïnvloed. De Europese Commissie wil alle stakeholders betrekken bij de integratie van milieuaspecten in Europese normalisatie. Dit heeft geresulteerd in een grotere betrokkenheid van consumenten en milieu-ngo's. PlasticsEurope wil een partner zijn in dit proces door transparante, op feiten gebaseerde branche-informatie te geven.

Ook op globaal niveau zijn business-to-business-betrekkingen gebaseerd op overeenkomsten die voldoen aan internationale normen, zoals bijvoorbeeld in de auto-, elektrische en elektronische industrie en op het gebied van brandveiligheid. Op alle niveaus – nationaal, Europees en internationaal – kunt u erop vertrouwen dat PlasticsEurope op verantwoorde en ethische wijze de belangen van de kunststofindustrie behartigt. Vanwege de relevantie die normalisatie voor de industrie heeft, heeft PlasticsEurope een Standardisation Working Group opgezet om relevante normalisatiekwesties te identificeren en deelname van leden aan het normalisatieproces te stimuleren.

Neem voor meer informatie contact met ons op

Neem contact op voor meer informatie over de voordelen van kunststoffen en de activiteiten van PlasticsEurope.