Wat we doen

Over ons

PlasticsEurope is een katalysator voor de kunststof industrie voor het versnellen van duurzame oplossingen gewaardeerd door de samenleving.
Het brengt de verantwoorde acties, partnerschappen en innovaties tot leven die de Europese kunststofindustrie neemt voor 

 • het erkennen en aanpakken van het probleem van kunststof afval
 • het vergroten van het vertrouwen in het vermogen van het materiaal om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving

Innovatie promoten
 

Dat meer circulariteit en een efficiënter gebruik van grondstoffen in de verschillende sectoren mogelijk maakt, gebaseerd op de principes van Full Life Cycle Thinking, beschermen van het milieu en bevorderen van het maatschappelijk welzijn, door:

 • Het reduceren van het gewicht, verkleinen en digitalisering van producten om daarmee de duurzaamheid en levensduur van eindproducten te vergroten;
 • verdere ontwikkeling en verbetering van alle vormen van recycling, zoals mechanische recycling en chemische recycling (recycling tot grondstoffen);
 • gebruik van restproducten en afvalstromen, waaronder CO2, voor de productie kunststoffen te bevorderen;
 • gebruik van hernieuwbare grondstoffen voor de productie van kunststoffen te onderzoeken, door ecodesign-initiatieven met kunststoffen te steunen voor meer circulariteit en een efficiënter gebruik van grondstoffen op basis van de levenscyclusbenadering.
   

Samenwerken met anderen
 

 • door actief partnerschappen met de kunststofwaardeketen aan te gaan en ons daarbij te richten op activiteiten die de duurzaamheid van kunststoffen in de productiefase, gebruiksfase en op het einde van de levensduur vergroten;
 • door expertise en feiten te delen over kunststoffen en circulaire initiatieven te ondersteunen, zoals het Circular Economy Package van de Europese Commissie, het New Plastics Economy-initiatief van de Ellen MacArthur Foundation, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) enz;
 • door samen te werken met belangrijke stakeholders om afdoende risicobeheer van gerecyclede kunststoffen te garanderen;
 • door consumenten, beleidsmakers, de academische wereld en de kunststofwaardeketen bewuster te maken van de voordelen van kunststoffen en hun bijdrage aan een efficiënt gebruik van grondstoffen en maatschappelijk welzijn.
   

Oplossingen vinden voor zwerfaval in het maritieme milieu

 • door het initiatief Zero Plastics to Landfill voort te zetten en de gescheiden inzameling en terugwinning van al het plastic verpakkingsafval te bevorderen;
 • door het Operation Clean Sweep®-programma volledig ten uitvoer te brengen om te voorkomen dat grondstof kunststofkorrels, de zogeheten pellets, in zee terechtkomen en door de waardeketen hier actief bij te betrekken;
 • door activiteiten op Europees en mondiaal niveau te ondersteunen die zwerfafval in de maritieme omgeving voorkomt


Evenementen


PlasticsEurope organiseert en neemt deel aan verschillende evenementen die zich richten op bewustmaking van de toegevoegde waarde en het belang van kunststoffen en de aanpak van de problemen van de 21e eeuw.
 

PlasticsEurope organiseert twee belangrijke conferenties: IdentiPlast en PolyTalk.
 

1.2.1 IdentiPlast.pngIdentiPlast is al twintig jaar de belangrijkste internationale conferentie om meer te weten te komen over de nieuwste engineeringtechnologieën voor het beheer van kunststofafval, om best practices en kennis uit te wisselen en om te netwerken. Hier worden de laatste ontwikkelingen getoond op het gebied van inzameling, identificatie, sortering, recycling en terugwinning van kunststofafval.

 Polytalk 2018.jpgPolyTalk is het forum van PlasticsEurope voor een transparante en constructieve communicatie met stakeholders. Het doel van dit forum is de industrie in staat te stellen om in te spelen op nieuwe uitdagingen en kansen. Daarnaast fungeert het als katalysator voor concrete actie op belangrijkekwesties en thema’s. Dit belangrijke evenement richt zich op beleidsmakers en besluitvormers (EU, nationaal, regionaal, VN), NGO’s, ontwerpers, merkeigenaars en de kunststofwaardeketen.

 

1.2.3 European Youth Debating.pngPlasticsEurope is mede-organisator van de European Youth Debating Competition, die zich richt op jonge scholieren in de leeftijd van 16-19 jaar. Het onderwerp dat in de competitie van 2019 werd besproken, was:“Rethink, Reuse, Recycle: hoe zou jij een duurzame toekomst vormgeven met kunststoffen en petrochemicaliën?” De European Youth Debating Competition is een gezamenlijk project van PlasticsEurope en EPCA; in 2016 ging de eerste EYCD van start. De 2019-editie vond plaats vanaf maart en werd afgesloten met de Europese finale op 7 oktober in Berlijn. In 2019 namen meer dan 400 studenten deel aan zeven nationale finales in België (voor een gezamenlijke "Benelux"-finale), Duitsland, Italië, Polen, Spanje, het Verenigd Koningkrijk en Frankrijk. 

 

 

Lees meer over onze deelname aan evenementen.

Neem voor meer informatie contact met ons

Neem contact met ons op voor meer informatie over kunststoffen en de activiteiten van PlasticsEurope.