Kunststoffen in agrarische toepassingen

Over kunststoffen

Het toenemend gebruik van kunststoffen in de landbouw heeft boeren geholpen om hun gewasproductie te verhogen, voedselkwaliteit te verbeteren en de ecologische voetafdruk van hun activiteiten te verkleinen. Kunststoffen maken het niet alleen mogelijk om het hele jaar door groenten en fruit te telen, ze resulteren ook in producten die van betere kwaliteit zijn dan gewassen die in een open veld groeien. 

In de landbouw wordt een breed scala aan kunststoffen gebruikt, waaronder: polyolefinen, zoals polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en ethyleen-vinylacetaat copolymeer (EVA), en daarnaast polyvinylchloride (PVC) en, minder vaak, polycarbonaat (PC) en polymethylmethacrylaat (PMMA). Deze kunststoffen bieden: 

Innovatieve en duurzame oplossingen: Het gebruik van kunststoffen in de landbouw bespaart water en zorgt dat het efficiënter gebruikt wordt, waardoor gewassen ook in woestijngebieden kunnen worden geplant. Kunststof irrigatiebemestingsbuizen voorkomen dat er water en voedingsstoffen worden verspild. Regenwater kan worden opgevangen in reservoirs van kunststof en het gebruik van pesticiden kan worden teruggedrongen door gewassen in een afgesloten ruimte te houden, zoals een broeikas, of bij mulchen onder een plastic folie. Bovendien is er minder uitstoot van pesticiden in de atmosfeer, omdat deze door kunststof kasdekken wordt vastgehouden. 

Betere recycling en terugwinning: Aan het eind van hun levenscyclus kunnen agrarische kunststoffen zoals kasdekken gerecycled worden. De kunststoffen worden eerst gewassen om zand, gewassen en pesticiden te verwijderen, voordat ze worden vermalen en tot korrels worden geperst. Deze kunnen weer worden gebruikt voor de productie van nieuwe artikelen zoals tuinmeubels. Wanneer recycling niet haalbaar is, kan energie uit het agrarische kunststofafval worden teruggewonnen. 

Broeikassen

 

5.6. greenhouse shutterstock_699482506.pngBroeikassen stellen gewassen bloot aan zonlicht en zorgen dat ze kunnen groeien onder omstandigheden die perfect zijn afgestemd op hun fysiologische behoeften. Ze bieden boeren de mogelijkheid om geschikte omgevingscondities te creëren om hun gewassen sneller en veiliger te laten groeien. Ze vermijden extreme temperaturen en beschermen gewassen tegen schadelijke omstandigheden van buitenaf en plagen.

 

 

Kweektunnels/kweekstolpen

 

5.6. tunnel shutterstock_549416545.pngKweektunnels/kweekstolpen zijn net als broeikassen, ze zijn alleen kleiner en minder complex. Ze hebben dezelfde voordelen en worden vaak gebruikt voor het telen van asperges, aardbeien, watermeloenen en dergelijke.

 

 
  

Mulchen


5.6. mulching shutterstock_157938317.pngBij mulchen wordt de grond afgedekt met plastic folie waardoor verdamping vermindert en de vochtigheid van de bodem wordt gehandhaafd. Er zijn verschillende soorten mulchfolies, zoals transparante en zwarte. Mulchen verbetert ook de thermische omstandigheden voor de wortels van de planten, voorkomt contact tussen de plant en de bodem en voorkomt dat er onkruid groeit dat water en voedingsstoffen opeist. 


 

Kunststof reservoirs en irrigatiesystemen


5.6. irrigation system shutterstock_424337254.pngKunststof reservoirs en irrigatiesystemen leveren samen een essentiële bijdrage aan watermanagement. Water kan worden opgeslagen in dammen die bedekt zijn met kunststof materialen om lekken te voorkomen, en wordt verspreid via leidingen, druppelirrigatiesystemen en watercirculatiesystemen. 

  

Kuilvoer


5.6. silage shutterstock_525421051.pngKuilvoer is groenvoer dat is 'ingemaakt' om te kunnen bewaren voor gebruik als veevoer wanneer natuurlijke weides onvoldoende te bieden hebben (bijvoorbeeld in de winter). Kunststof wordt gebruikt om het kuilvoer te beschermen tegen de elementen en om een anaërobe atmosfeer te creëren in de baal. Dit is nodig om het voer te laten fermenteren. Kunststof maakt het mogelijk om de inhoud jarenlang op te slaan.
 


 

Andere toepassingen van kunststoffen


5.6. boxes shutterstock_266374679.pngKunststoffen zijn ook essentiële componenten in andere agrarische toepassingen, zoals bakken, kratten voor het verzamelen, hanteren en vervoeren van gewassen, irrigatiesystemen zoals fittingen en kegelsproeiers, tapes die planten in broeikassen ondersteunen en netten om schaduw te creëren in de kassen of de effecten van hagel te verminderen.  
 

Neem voor meer informatie contact met ons op

Neem contact op voor meer informatie over de voordelen van kunststoffen en de activiteiten van PlasticsEurope.