Bestrijding van zwerfvuil op zee

Aandachtsgebieden

Zwerfvuil zee, ook wel ‘plastic soep’, is een groeiend probleem dat de afgelopen jaren veel publieke aandacht heeft gekregen. De kunststofindustrie is van mening dat kunststof een waardevolle grondstof is die de moderne samenleving talrijke voordelen biedt en een belangrijke bijdrage levert aan duurzame oplossingen. Ze betreurt het plastic afval dat door onverantwoord gedrag of slecht afvalbeheer in het milieu terechtkomt.
 

De oorzaken van zwerfvuil op zee zijn talrijk en complex en kunnen niet door één enkele groep stakeholders worden opgelost. Als industrie zijn we vastbesloten om dit probleem met uiteenlopende belanghebbenden aan te pakken, zowel in Europa als op internationaal niveau. Waar het kunststofafval ook vandaan komt, het is in elk milieu onaanvaardbaar. De kunststofindustrie blijft haar samenwerkingspartnerschappen dan ook voortzetten om dit probleem bij de bron aan te pakken.
 

Als kunststofindustrie richten we onze inspanningen op secundaire microplastics en vervuiling door kunststofkorrels (pellets). Voor de andere microdeeltjes hebben we een breder samenwerkingsverband gevormd met onder andere de chemische industrie, de textielindustrie, de bandenindustrie, de verfindustrie en de cosmetica-industrie, en doen dat via organisaties als CEFIC.

Oplossingen voor zwerfvuil op zee
 

TMarineLitter_Globe.pngOm een actieplatform te creëren, hebben sinds 2011 meer dan 80 organisaties in de kunststofindustrie, afkomstig uit 43 landen, een 'Declaration for Solutions on Marine Litter’ ondertekend.

 

  • bewustwording stimuleren
  • feiten onderzoeken
  • ”best practices” bevorderen
  • kennis delen
  • terugwinning verbeteren
  • kunststofkorrels (pellet) verliezen voorkomen

 

Volgens de meest recente voortgangsrapportage uit 2020, zijn er wereldwijd meer dan 395 projecten met betrekking tot marien zwerfvuil in voorbereiding, in uitvoering of afgerond. Deze projecten variëren in omvang, focus en scope. Hierbij is een alsmaar groeiend aantal partners betrokken. Alle projecten zijn gericht op samenwerking en bevordering van vooruitgang om zwerfvuil op zee te beperken en te voorkomen, en meer inzicht te geven in hoe dit het best kan worden uitgebannen.
 

Ga voor meer informatie naar Marine Litter Solutions website.

Operation Clean Sweep
 

ocs-logo.pngVoor wat betreft de mogelijke kunststofkorrelvervuiling door de kunststofindustrie zelf, zetten PlasticsEurope en haar leden zich in op dat toezichtprogramma's goed worden nageleefd, en dan met name het Operation Clean Sweep® (OCS)initiatief. OCS promoot het zorgvuldig omgaan met kunststofkorrels (pellets) in de hele kunststofwaardeketen.

De kunststofindustrie promoot het programma actief via kunststofproducenten, -verwerkers, -distributeurs, -logistiek en -recyclers en hun aanverwante organisaties. Het vereist namelijk een aanpak waarbij de gehele waardeketen moet worden betrokken. Alleen met een gezamenlijke inspanning en commitment kan dit programma slagen.
Al veel grote internationale kunststofproducenten, die het grootste deel van de Europese productie en faciliteiten vertegenwoordigen, hebben de Operation Clean Sweep® pledge ondertekend of hebben vergelijkbare programma's uitgevoerd. In Europa zijn 14 organisaties die met gerichte initiatieven het probleem van kunststofkorrels aanpakken, en als we het samen doen, zal dit aantal alleen maar toenemen.or implemented similar programmes.

 

Ga voor meer informatie naar www.opcleansweep.eu

Andere initiatieven en evenementen van PlasticsEurope
 

Andere initiatieven van PlasticsEurope, zoals Zero Plastics To Landfill dragen ook bij aan duurzame oplossingen om zwerfvuil op zee aan te pakken. We organiseren ook evenementen voor stakeholders, zoals Identiplast en POLYTALK, en promoten intensief de implementatie van Life cycle thinking-instrumenten om het kunststofafval dat in het milieu terechtkomt te helpen verminderen.

Neem voor meer informatie contact met ons

Neem contact met ons op voor meer informatie over kunststoffen en de activiteiten van PlasticsEurope.