Waarde halen uit kunststofafval kan worden bereikt door recycling en energieterugwinning. Zo wordt geld bespaard en worden duurzaamheidsdoelstellingen gerealiseerd.
 

Mechanische recycling
 

Mechanische recycling van kunststoffen heeft betrekking op de verwerking van kunststofafval tot secundaire grondstoffen of producten waarbij de chemische structuur van het materiaal niet significant verandert. In principe kunnen alle thermoplasten met weinig of geen kwaliteitsverlies mechanisch worden gerecycled. Mechanische recycling is op dit moment nagenoeg de enige vorm van recycling in Europa en vertegenwoordigt meer dan 99% van de gerecyclede hoeveelheden.

2.1.3.1 sorting shutterstock_738697936.pngAfvalstromen die eenvoudig grote hoeveelheden schoon kunststof van één soort opleveren, zijn uitermate geschikt voor mechanische recycling. Dit levert vanuit milieu- en economisch oogpunt een win-winsituatie op: de voordelen voor het milieu door nieuwe grondstoffen te vervangen, zijn over het algemeen groter dan de belasting van het milieu door inzamelings-, sorteer-, transport- en recyclingactiviteiten, terwijl de kosten van dergelijke activiteiten gecompenseerd kunnen worden door de potentiële inkomsten uit de verkoop van gerecyclede producten.

Kunststoffen, en afval dat kunststoffen bevat, die vanuit economisch en milieutechnisch oogpunt niet volgens de vereiste normen duurzaam kunnen worden gerecycled, kunnen waardevolle grondstoffen zijn voor andere terugwinningsoplossingen, zoals recycling van grondstoffen en energieterugwinning, om de terugwinning van de gebruikte energie en grondstoffen te maximaliseren.

PlasticsEurope helpt bij de ontwikkeling van kwaliteitsgerichte recyclingprocessen voor kunststofafval en bij de bevordering van deze processen in alle Europese landen.

Recycling van grondstoffen

 

2.1.3.2. feedstock recycling Hochofen_A.pngRecycling van grondstoffen (ook wel chemische recycling genoemd) is een proces waarbij de chemische structuur van kunststofafval verandert en in kortere moleculen wordt omgezet die gelijk voor nieuwe chemische reacties kunnen worden gebruikt.
Zo breken bijvoorbeeld processen als vergassing en pyrolyse kunststofaval af om synthesegas (syngas) en andere vloeibare en halfvloeibare producten te produceren. Daarnaast zijn er nieuwe depolymerisatieprocessen in ontwikkeling om sommige soorten kunststoffen terug te converteren naar monomeren voor de productie van nieuwe kunststoffen.
  
Recycling van grondstoffen is een complementaire technologie die kan helpen om te voorkomen dat bepaald kunststofafval weg te houden van stortplaatsen dat niet op duurzame wijze via mechanische processen kan worden gerecycled. Voorbeelden van geschikte stromen voor de recycling van grondstoffen zijn gelamineerde en samengestelde kunststoffen, gemengde kunststofstromen van lage kwaliteit en kunststoffen die verontreinigd zijn met eten, aarde enz.

In Europa is het bekendste voorbeeld van recycling van grondstoffen op dit moment het gebruik van kunststofafval in hoogovens. Hier worden kunststoffen vergast tot syngas, dat cokes, steenkool of aardgas vervangt en als reduceermiddel dient om ijzererts en andere geoxideerde metalen om te zetten in zuivere metalen.
Andere technologieën zijn in ontwikkeling, maar nog niet op industriële schaal beschikbaar.

PlasticsEurope wil een blijvende bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de recycling van grondstoffen als waardevolle supplementaire optie voor het terugwinnen van kunststofafval.
 

Ga voor meer informatie naar onze technische paper op: Plastics convert iron ore to steel - Feedstock recycling in blast furnaces.

Energieterugwinning
 

2.1.3.2. energy recovery industry Fotolia_1207916.pngEnergieterugwinning is een waardevol alternatief voor kunststofrijke afvalstoffen die niet duurzaam kunnen worden gerecycled. Sommige kunststoffen kunnen namelijk niet op een milieuvriendelijke wijze worden gerecycled. Dit komt door factoren als:

  • de hoeveelheid, zuiverheid en samenstelling van de verzamelde afvalstromen;

  • de beschikbare sorteertechnologieën;

  • marktgestuurde kwaliteitseisen en -normen voor gerecycled materiaal die de geschiktheid om kunststoffen te recyclen kunnen beperken.
     

Voor deze kunststoffen is energieterugwinning de meest grondstof-efficiënte oplossing die beschikbaar is in vergelijking met storting of zelfs opgelegde recycling*.

Moderne warmtekrachtkoppelingscentrales (WKK) gebruiken kunststofafval in combinatie met andere hoogcalorische inputmaterialen. Dit levert een waardevolle bron van warmte en elektriciteit op die goed is voor wel 10% van de energiebehoeften van sommige Europese landen.
Daarnaast worden secundaire brandstoffen (SRF), die uit kunststoffen en ander vast afval worden geproduceerd, in toenemende mate gebruikt door thermische energiecentrales en een aantal energie-intensieve industrieën, zoals cementovens, en verminderen ze de behoefte aan nieuwe fossiele brandstoffen.
Al deze energieterugwinningsprocessen maken uitsluitend gebruik van de best beschikbare technologie en garanderen daarmee veilige, milieuvriendelijke en efficiënte installaties.
 

PlasticsEurope wil een blijvende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van efficiënte energieterugwinningsoplossingen als noodzakelijke aanvulling op de algemene kunststofafvalbeheerstrategieën.

Neem voor meer informatie contact met ons

Neem contact met ons op voor meer informatie over kunststoffen en de activiteiten van PlasticsEurope.