Veiligheids- en kwaliteitsgarantie van levensmiddelen


food-contact.pngVoedselcontactmaterialen van kunststof hebben betrekking op die kunststoffen die gebruikt worden voor de productie van artikelen die in contact kunnen komen met levensmiddelen, zoals verpakkingen, recipiënten, voorwerpen en elektrische apparaten. Voedselcontact is een belangrijke toepassing voor de kunststofindustrie. Naast hun verpakkings- of bewaarfunctie, moeten verpakkingen en recipiënten levensmiddelen beschermen tegen bederf, aan houdbaarheids- en bewaartemperatuurvereisten voldoen, aan Europese verpakkingsnormen voldoen, maar vooral de consumentenveiligheid garanderen.
 

Er geldt een strenge EU-regelgeving om de veiligheid van de consument te beschermen. Deze wordt regelmatig aangepast op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten en speelt in op veranderende marketingtrends en consumentengewoonten. PlasticsEurope heeft voedselcontactexperts die zich met deze regelgevende updates bezighouden, en werkt samen met haar partners in de waardeketen en met onderzoeksinstituten, toezichthouders en instanties om de consumentenveiligheid voortdurend te beschermen.

Voor meer informatie over voedselcontactvoorschriften verwijzen we naar:  

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/eu_legisl_en.htm


Aanvullende informatie kan worden gevonden in de volgende publicaties van PlasticsEurope:

2020: Inside Food Contact Materials (with new infographics)

  • Brief overview on safety of plastics supplied to Food Contact Applications
  • Description of the EFSA safety evaluation and authorization process for additives
  • How can we ensure low and safe migration level
  • At all stages of the value chain, materials are produced in a controlled safe and consistent way

 

Zie ook:

FACET project (Joint Research Centre Exposure Database)

Neem voor meer informatie contact met ons

Neem contact met ons op voor meer informatie over kunststoffen en de activiteiten van PlasticsEurope.