Waterzuivering en -besparing


Water is een waardevolle grondstof en al het mogelijke moet worden gedaan om te voorkomen dat dit wordt verspilt. Kunststoffen bieden talloze oplossingen om de duurzaamheid van water te waarborgen: van de leidingen die worden gebruikt voor transport van water, via irrigatiedruppelsystemen, reservoirs en kassen voor de watervoorziening in de agrarische sector, tot flessen en filters die zorgen voor het transport en de toegang tot veilig drinkwater. PlasticsEurope wil innovatieve watertoepassingen van kunststof presenteren, waarin de voortdurende bijdrage van kunststoffen aan waterbeheer, houdbaarheid en duurzame voorziening van water wordt getoond.
Lees meer op Plastics Le Mag

Draagbaar waterzuiveringssysteem
 

2.2.1.portable_water.pngVoor veel mensen in de wereld is schoon water nog steeds een luxe. Een nieuw draagbaar, van kunststof gemaakt, zuiveringssysteem maakt het eenvoudiger om ter plaatse grote hoeveelheden vuil water om te zetten in drinkbaar water. De producent beweert dat het product dankzij de ultrafiltratiemembranen van kunststof, zelfs virussen en bacteriën uit vuil oppervlaktewater haalt en daarmee het risico op aandoeningen van het maagdarmstelsel vermindert.
Meer lezen...
 

Waterfilterdop
 

Een onlangs uitgevonden plastic dop die op elke fles kan worden geschroefd, kan het meest onveilige water filteren en drinkbaar maken, aldus de Zwitserse bedenkers. De dop, die door een 24-jarige student is ontwikkeld, was in eerste instantie bedoeld voor mensen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater. De dop is betrouwbaar, goedkoop en makkelijk in gebruik.
Meer lezen...

 

Waterwiel
 

C:\Users\ame\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Hydraulic_wheel.pngEen student constateerde dat meer dan 200 miljoen mensen in de wereld vele kilometers moeten lopen om toegang te krijgen tot drinkwater. Daarom heeft hij een eenvoudig en innovatief transportmiddel bedacht dat water drinkbaarder maakt. De producent geeft aan dat het plastic apparaat een inhoud heeft van 75 liter water, net als een koffer kan worden geduwd en getrokken, en zorgt dat water langer houdbaar blijft.
Meer lezen...

 

Drijvende containers
 

C:\Users\ame\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Floating_containers.pngEr worden nu drijvende kunststofcontainers gebruikt voor het transport en de opslag van vers water. Vooral tijdens de zomer leveren ze veilig drinkwater aan eilanden en kustgemeenschappen die geen betrouwbare watervoorziening hebben. Dit nieuwe systeem is 50 tot 75% goedkoper en milieuvriendelijker dan traditioneel transport in tankers. De drijvende containers zijn onderdeel van een lopend, door de EU gefinancierd, project.
Meer lezen...

 

Waterproducerende windturbine
 

C:\Users\ame\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Wind_turbine.pngOnlangs heeft een startup een revolutionaire windturbine ontworpen die water kan produceren door waterdamp uit de lucht te zuigen en om te zetten in vloeibaar water. Dankzij kunststoffen zijn de filters gemakkelijk te verwijderen en te reinigen, en worden de elektrische onderdelen veilig geïsoleerd.
Lees meerWaterzuiveringspiramiden
 

C:\Users\ame\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Water_pyramids.pngEen nieuw duurzaamheidsproject voor water maakt gebruik van een eenvoudige technologie om uit zout, brak of verontreinigd water schoon drinkwater te maken. Het systeem bestaat uit piramidevormige structuren van transparant kunststof die met zonne-energie water zuiveren. Volgens de ontwikkelaars is het mogelijk om in tropische gebieden per dag tot twee liter water per vierkante meter grondoppervlakte te produceren.
Meer lezen...

 

Mistverzamelaars
 

C:\Users\ame\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\FogCollector.pngMistverzamelaars zijn netten van kunststof die het water in mist verzamelen. Dit water wordt daarna in troggen afgevoerd en in tanks opgeslagen. Deze netten zijn voor het eerst in Chili gebruikt, een van de droogste landen ter wereld. Het verzamelen van mist is een volledig passief proces waarbij geen pomp of elektriciteit aan te pas komt.
Meer lezen...


 

Zeewaterzuiveringsinstallatie
 

C:\Users\ame\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\WaterTreatment.jpgEr is onlangs een zeewaterontziltingsinstallatie gebouwd in Ghana, een kuststaat waar waterschaarste heerst. Hierbij wordt met behulp van een polymeerfilter omgekeerde osmose toegepast en wordt zout zeewater in drinkwater omgezet. Het doel is om elke dag voor 500.000 mensen 600.000 kubieke meter drinkwater te produceren. 

Voortdurende inzet voor veilig drinkwater in Europa


U kunt meer lezen over hoe de kunststofindustrie en andere bedrijfstakken voortdurend werken aan de veiligheid van drinkwater op de European Drinking Water website.
 

… en op onze website: Plastics to preserve water, that is crystal clear


Voor meer informatie over het initiatief van de vier lidstaten (4MS), waarin Duitsland, Frankrijk, Nederland en het VK overeenstemming hebben bereikt over samenwerking bij de harmonisatie van tests voor hygiënische geschiktheid van producten die in contact komen met drinkwater kijkt u hier.

Neem voor meer informatie contact met ons

Neem contact met ons op voor meer informatie over kunststoffen en de activiteiten van PlasticsEurope.