Gebruik van afval als grondstof is de sleutel tot efficiënter gebruik van grondstoffen. Kunststoffen zijn aan het eind van hun levensduur nog steeds te waardevol om zomaar te worden weggegooid. Ze kunnen worden verwerkt tot nieuwe producten of chemische grondstoffen of, waar dit mogelijk of verdedigbaar is, worden gebruikt voor energieterugwinning als substituut voor nieuwe fossiele brandstoffen. Het doel van PlasticsEurope is om “Zero Plastics to Landfill” te bereiken en dus een volledige terugwinning van kunststofafval.
 

Deze doelstelling hebben we nog lang niet gehaald. Maar als er helemaal geen kunststofafval meer zou worden gestort en de huidige best practices en technologieën op een eco-efficiënte (1) manier worden toegepast:

 • Dan zou een extra hoeveelheid van ruim vijf ton kunststofafval worden gerecycled en daarmee de CO2-uitstoot met zeven ton verminderen.
 • Het resterende kunststofafval dat in dit stadium niet op duurzame wijze kan worden gerecycled, kan samen met ander gerelateerd terugwinbaar afval (2), jaarlijks zo'n 330 TWh aan energie genereren. Deze energie zou 30 miljoen mensen van elektriciteit, verwarming en koeling kunnen voorzien en zou een besparing opleveren van 70 miljoen vaten olie die door de industrie worden gebruikt, om bijvoorbeeld cement te produceren.
   

(1) De eco-efficiëntie van een product of dienst zegt iets over zijn maatschappelijke, ecologische en economische prestatie.

(2) Uitgaande van een stortpercentage van 10% of minder voor niet-kunststofafval.

Recycling en terugwinning van kunststoffen in Europe
 

recycling-and-energy.pngIn Europa is het stortpercentage van kunststofafval in zeven lidstaten, Noorwegen en Zwitserland minder dan 10%, terwijl in elf andere lidstaten dit percentage nog steeds meer dan 50% bedraagt. Het laatste jaarlijkse onderzoek naar de recycling en terugwinning van kunststofafval, dat namens PlasticsEurope en de European Association of Plastics Recycling and Recovery Organisations (EPRO) wordt uitgevoerd, laat voor 2014 de volgende belangrijkste feiten voor de 28 Europese lidstaten, Noorwegen en Zwitserland zien:
 

 • Er werd 25,8 miljoen ton afval na consumptie ingezameld.
 • Het terugwinningspercentage kwam in 2014 uit op bijna 69,2%.
 • Kunststofverpakkingen hebben de hoogste recycling- en terugwinningspercentages.
   

PlasticsEurope en haar partners zijn vastbesloten om de regelmatige monitoring van deze marktgegevens voort te zetten en alle stakeholders van betrouwbare gegevens met betrekking tot kunststofafval en recycling- en terugwinningspercentages te voorzien.


Ga voor meer informatie naar: Plastics - the Facts.

De bijdrage van PlasticsEurope aan het debat
 

Sinds begin jaren negentig leveren Europese kunststofproducenten een bijdrage aan de verbetering van kunststofafvalbeheersystemen. Om deze kostbare grondstof optimaal te benutten, roepen we op tot:

 • Een verbod op storting van alle recyclebare en terugwinbare afval na consumptie vanaf 2025.
 • De instelling van op terugwinning gerichte inzamelingsregelingen, en dan met name de gescheiden inzameling van alle verpakkingen.
 • Investeringen in een moderne sorteerinfrastructuur en verbeterde recycling- en terugwinningprocessen.

 

We blijven onze doelstelling 'Zero Plastics to Landfill' nastreven en doen dat door:

 • specifieke knowhow en expertise die we via onderzoeken hebben verzameld en grondige evaluaties van praktijken in goed presterende lidstaten;
 • een open dialoog met alle relevante stakeholders;
 • analyse van gegevens met betrekking tot hoeveelheden gegenereerde, gerecyclede en teruggewonnen kunststofval in Europa. Deze gegevens worden regelmatig verzameld en bekendgemaakt aan het grote publiek.

 

Lees PlasticEurope’s response to the Green Paper on Plastic Waste in the Environment - 7 June 2013.

Lees meer over PlasticsEurope’s visie voor Inzameling, voorbehandeling en sortering van afval.

Lees meer over PlasticsEurope’s perspectief over Recycling en energieterugwinning

Neem voor meer informatie contact met ons

Neem contact met ons op voor meer informatie over kunststoffen en de activiteiten van PlasticsEurope.