In deze paragraaf bekijken we de manieren waarop afval wordt ingezameld en verwerkt, voordat recycling- of energieterugwinningsactiviteiten plaatsvinden.
 

Inzameling van afval
 

2.1.3.1. something.pngAfvalinzamelingsregelingen zijn een essentiële eerste stap in elk afvalbeheerproces en spelen een belangrijke rol in het algehele eindresultaat. Ze bepalen de samenstelling van afvalstromen en daarmee hun geschiktheid voor downstream voorbehandelings-, sorteer- en terugwinningsactiviteiten. Daarnaast helpen efficiënte regelingen, die door eigenaars van afval worden goedgekeurd en ondersteund, bij het oplossen van zwerfafvalproblemen.
 

Er zijn veel inzamelingsregelingen voor huishoudafval in Europa. Bij sommige regelingen wordt alleen kunststofafval ingezameld; bij andere worden kunststoffen samen met andere materialen ingezameld. Idealiter zouden deze regelingen dezelfde doelstelling moeten hebben: een maximale terugwinning van recyclebaar afval en waardeterugwinning uit afval door deze waardevolle grondstof weg te houden van stortplaatsen. Ze moeten ook afgestemd zijn op de downstream infrastructuur voor voorbehandeling, sortering en terugwinning om een maximale terugwinning, een betere milieuprestatie en beheersing van de kosten te bereiken. Gerichte inzameling van vermengd droog recyclebaar afval (verpakkingen en andere huishoudelijke producten die vooral uit kunststof, metaal, papier, karton en soms glas bestaan) is heden ten dage een aantrekkelijke oplossing voor het maximaliseren van de hoeveelheid teruggewonnen afval.
Naast gemeentelijke afvalinzamelingsregelingen, leveren andere productgerelateerde systemen, zoals bijvoorbeeld voor afgedankte voertuigen, elektrische en elektronische apparaten en plastic landbouwfolie, ook een waardevolle stroom van grondstoffennen op die kunnen worden gerecycled en teruggewonnen.
Ten slotte helpt ook de juiste inzameling van industrieel en bedrijfsafval door de eigenaar van het afval voor een maximale terugwinning van deze grote afvalstroom, zodat die niet op de vuilstortplaats terechtkomt.

PlasticsEurope zet zich in voor de ontwikkeling van inzamelingsregelingen in Europese landen om daarmee alle kunststofafval in te zamelen voor recycling en terugwinning.

Voorbehandeling en sortering van afval
 

2.1.3.1 sorting shutterstock_738697936.pngEffectieve voorbehandelings- en sorteeractiviteiten voor kunststoffen houden deze waardevolle grondstof weg van stortplaatsen en leveren materiaal dat aan de vereiste marktgerichte kwaliteitsnormen voor recycling en energieterugwinning voldoet. Op dit moment worden veel verschillende technologieën gebruikt voor het voorbehandelen en sorteren van afval. Deze lopen uiteen van handmatige demontage en selectie, tot geautomatiseerde processen zoals shredding, zeven, scheiden met behulp van lucht of vloeistof op basis van dichtheid en magnetisme, en zeer geavanceerde spectrofotometrische sorteertechnieken zoals UV/VIS, NIR, laser, enz.
 

Moderne sorteercentra zijn vaak complexe faciliteiten die verschillende, op specifieke afvalstromen afgestemde technologieën toepassen voor een optimale kosteneffectieve output. De huidige voorbehandelings- en sorteeractiviteiten voor vermengde verpakkingen en andere droge recyclebare materialen kunnen meer dan 100.000 ton kunststofafval per jaar verwerken, en produceren gesorteerd afval met een zuiverheidsgraad van 95% of meer voor sommige kunststoffen.
 

Verschillende vormen van afval, bijvoorbeeld afgedankte voertuigen en elektronische producten, kunnen ook wettelijk voorgeschreven activiteiten voor de behandeling en verwijdering van verontreinigende stoffen vereisen om het afval onder veilige omstandigheden te beheren en weg te houden van stortplaatsen. Dergelijk afval wordt meestal verwerkt voor de terugwinning van metalen, maar sommige grote kunststofcomponenten uit deze afvalstromen kunnen ook worden gerecycled. Een aantal sorteertechnologieën maakt ook de terugwinning van kunststoffen uit shredderafval mogelijk.
 

Kunststoffracties in complexe afvalstromen zijn niet altijd gemakkelijk te sorteren of niet in voldoende mate aanwezig waardoor mechanische recycling uit economisch en milieutechnisch oogpunt geen bruikbare oplossing is. In dergelijke gevallen zijn alternatieve terugwinningsoplossingen mogelijk, zoals chemische recycling (hergebruik van grondstoffen) of terugwinning van de calorische waarde van het kunststofafval om conventionele brandstoffen te vervangen.
 

PlasticsEurope deelt haar kennis op het gebied van voorbehandeling en sortering van afval en deelt deze informatie in het bijzonder met Europese landen die zich in een ontwikkelingsstadium bevinden.


Lees meer over de volgende stap in het proces, recycling en energieterugwinning.

Neem voor meer informatie contact met ons

Neem contact met ons op voor meer informatie over kunststoffen en de activiteiten van PlasticsEurope.