Kunststoffen zijn van cruciaal belang voor een circulaire economie. Ze bevorderen de circulariteit van producten en zorgen voor een efficiënter gebruik van grondstoffen en meer duurzaamheid in de waardeketen. Kunststoffen hebben een positieve invloed op een aantal circulariteitselementen in de productlevenscyclus, zoals:

  • materiaalefficiëntie
  • energie-efficiëntie
  • CO2-reductie 
  • recycleerbaarheid
  • waterverbruik
  • landgebruik
  • duurzaamheid
  • biologische afbreekbaarheid

Efficiëntere inzet van grondstoffen in belangrijke industrieën
 

Kunststoffen spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van circulariteit in een aantal van de belangrijkste industrieën van deze tijd. Hier kunt u meer lezen over de specifieke manieren waarop kunststoffen voor een efficiënter gebruik van grondstoffen in deze industrieën zorgen:

Efficiëntere inzet van grondstoffen aan het einde van de levenscyclus
 

Kunststoffen blijven aan het einde van hun levenscyclus te waardevol om zomaar te worden weggegooid. Ze mogen niet op vuilstortplaatsen terechtkomen en al helemaal GEEN zwerfafval worden.
 

De kunststofindustrie maakt zich sterk voor passende maatregelen om het storten van kunststoffen (en ander recyclebaar en terugwinbaar afval na consumptie) een halt toe te roepen en de invoering van inzamelingsmaatregelen,n die de volledige terugwinning van kunststoffen bevorderen. In deze maatregelen moet de inzameling van 'on-the-go'-verpakkingen worden opgenomen, alsmede verpakkingen die afkomstig zijn van huishoudens, winkelcentra en bedrijventerreinen. Het is belangrijk dat ze worden afgestemd op een moderne sorteer-infrastructuur en verbeterde recycling- en terugwinningprocessen om deze kostbare grondstof optimaal te benutten. Bovendien zal een focus op afgestemde inzamelingsmaatregelen resulteren in kwalitatief hoogwaardige, gesorteerde afvalstromen die kwalitatief hoogwaardige gerecyclede kunststoffen opleveren. Wanneer deze in de handel worden gebracht, zullen ook nieuwe markten in Europa gestimuleerd worden om het gebruik van kunststoffen te verlengen. 
PlasticsEurope steunt deze ontwikkelingen met haar specialistische expertise en op feiten gebaseerde informatie, middels een open dialoog met alle relevante stakeholders en het grote publiek.

Leer meer in Zero plastics to landfill.

Neem voor meer informatie contact met ons

Neem contact met ons op voor meer informatie over kunststoffen en de activiteiten van PlasticsEurope.