Bezpieczeństwo i jakość żywności

food-contact.png

 

Znaczną część tworzyw sztucznych stanowią materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością, z których produkuje się opakowania, pojemniki i inne wyroby. Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością, poza funkcją opakowania, muszą spełniać wiele wymogów jak np. ochrona przez zepsuciem, przedłużenie okresu przydatności do spożycia, lecz przede wszystkim muszą być bezpieczne dla zdrowia konsumentów.

 

Rygorystyczne przepisy UE zapewniają bezpieczeństwo konsumentów w tym zakresie i są stale uaktualnianie zgodnie z wymaganiami rynku. Grupa ekspertów PlasticsEurope dzieli się swoją wiedzą w zakresie materiałów do kontaktu z żywnością, współpracując z kołami ustawodawczymi, instytutami badawczymi i partnerami - uczestnikami łańcuch wartości, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentom.

Nowe wytyczne dotyczące oceny narażenia dla zastosowań wielokrotnego użytku

 
Stowarzyszenie PlasticsEurope i Cefic FCA we współpracy z EuPC opracowało nowy dokument zawierający komentarz do wytycznych dotyczących oceny ryzyka dla wyrobów wielokrotnego użytku z tworzyw przeznaczonych do kontaktu z żywnością jak np. sprzęt kuchenny i urządzenia używane w produkcji żywności.

Zgodnie z artykułem 19 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 10/2011, również dla substancji, które nie znajdują się w wykazie, należy przeprowadzić ocenę ryzyka aby określić bezpieczeństwo stosowania materiałów do kontaktu z żywnością w zakresie tego rozporządzenia.

Nowy dokument zawiera wielopoziomowe podejście do oceny narażenia na działanie substancji migrujących z wyrobów wielokrotnego użytku . Dokument skupia się na grupie substancji niewymienionych w wykazach (NLS - Non-Listed Substances) i substancji dodanych w sposób niezamierzony (NIAS - Non Intentionally Added Substances) w wyrobach wielokrotnego użytku.

Ocena narażenia jest niezbędna do określenia pełnej oceny ryzyka zgodnie ze wzorem: ryzyko = zagrożenie x stopień narażenia.

Zasady oceny ryzyka oraz zagrożenia są takie same dla wyrobów jednorazowych oraz wielokrotnego użytku. Dane dotyczące oceny zagrożenia oraz oceny ryzyka dla substancji NLS i NIAS są dostępne tutaj.

Pełna nazwa nowego dokumentu w języku angielskim:
FOOD CONTACT REPEATED USE APPLICATIONS (Guidance REV 2)
Proposals for exposure assessments for plastic intermediate materials and articles in the frame of article 19 of Plastic Regulation (EU) No 10/2011

W przypadku zainteresowania otrzymaniem kopii dokumentu prosimy o kontakt z Michel Cassart (michel.cassart@plasticseurope.org). Prosimy również o przesyłanie wszelkich uwag – w tym celu skontaktujemy się z Państwem w ciągu miesiąca po przesłaniu kopii dokumentu.

 

Zobacz publikację:

Repeated migration of additives from a polymeric article in food simulants

Więcej informacji nt. regulacji dotyczących materiałów do kontaktu z żywnością można znaleźć na: 

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/eu_legisl_en.htm


Publikacje PlasticsEurope (w j. angielskim):

  • 2020: Inside Food Contact Materials (with new infographics)
    • Brief overview on safety of plastics supplied to Food Contact Applications
    • Description of the EFSA safety evaluation and authorization process for additives
    • How can we ensure low and safe migration level
    • At all stages of the value chain, materials are produced in a controlled safe and consistent way

Więcej informacji: 

FACET project (Joint Research Centre Exposure Database)

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych oraz działalności PlasticsEurope.