Plastics 2030 – Dobrowolne zobowiązanie PlasticsEurope na rzecz realizacji idei zasobooszczędnej gospodarki obiegu zamkniętego 

 

"Plastics 2030" to dobrowolne zobowiązanie PlasticsEurope zawierające zestawienie ambitnych celów i incjatyw mających na celu zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów i zwiększenia zawrócenia tworzyw do obiegu gospodarczego. Stanowi ono wkład przemysłu tworzyw w realizację celów Komisji Europejskiej przekształcenia gospodarki europejskiej w kierunku zasobooszczędnej gospodarki obiegu zamkniętego.

Zobacz Dobrowolne Zobowiązanie "Plastics 2030" :

Streszczenie (09/2019)

Pełny dokument (01/2018)


Dobrowolne zobowiązanie branży Plastics 2030 kładzie nacisk na:
  • zapobieganie stratom granulatu tworzyw i przedostawaniu się go do środowiska
  • zwiększenie efektywności surowcowej tworzyw 
  • zwiększenie zawrócenia do obiegu tworzyw z odpadów opakowaniowych

 

PlasticsEurope zobowiązuje się do:
  • zwiększania zaangażowania - zarówno przemysłu tworzyw, jak i innych branż i podmiotów
  • przyspieszenia innowacji w całym cyklu życia wyrobów 
  • osiągnięcia 100% powtórnego użycia, recyklingu i/lub odzysku wszystkich odpadów opakowań z tworzyw w całej UE do 2040 roku
  • 60% powtórnego użycia i recyklingu odpadów opakowań plastikowych do 2030 roku

 

W kierunku zrównoważonej gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby

 

Podejście objmujące cały cykl życia - film PlasticsEurope dostępny na Vimeo.

Zobacz PlasticsEurope General and Polymer-specific Commitments

Zobacz Progress Report

Zobacz Strategia na rzecz Tworzyw

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych oraz działalności PlasticsEurope.