PlasticsEurope regularnie publikuje raporty na temat europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych. Najnowsza publikacja to „Tworzywa – Fakty 2020. Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie.”

Raport ten zawiera najnowsze dane dotyczące produkcji i zużycia tworzyw sztucznych w Europie, bilans handlowy, dane dotyczące recyklingu i odzysku, a także informacje o zatrudnieniu I obrotach w branży tworzyw sztucznych. Opracowanie daje również obraz tego, jak przemysł tworzyw sztucznych przyczynia się do rozwoju ekonomicznego i dobrobytu Europy, z uwzględnieniem całego cyklu życia materiału.

 

Plastics - the Facts 2020

Download PDF

 

Plastics - the Facts 2019

Download PDF

 

Plastics - the Facts 2018

 

Download PDF


 

Plastics - the Facts 2017
Download PDFPlastics - the Facts 2016
Download PDF

Plastics - the Facts 2015
Download PDF

Archiwa

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych oraz działalności PlasticsEurope.