Innowacje

Priorytety

Chociaż tworzywa sztuczne są wykorzystywane od ponad 100 lat, nadal uchodzą za nowoczesne w zestawieniu z tradycyjnymi materiałami, takimi jak drewno, kamień, metal, szkło czy papier. Tworzywa sztuczne są niezwyke wszechstronne i umożliwiły powstanie innowacji i rozwój wielu nowoczesnych technologii, opracowanie nowych rozwiązań projektowych, poprawę ochrony środowiska i oszczędność kosztów. 

Obecnie, dzięki możliwości wszestronnego wykorzystania tworzyw sztucznych, jedynym ograniczeniem dla projektantów pozostaje ich wyobraźnia. Tworzywa nadal będą pełniły kluczową rolę w rozwiązywaniu najbardziej palących współczesnych wyzwań, związanych z wyczerpywaniem się zasobów nieodnawialnych, zmianami klimatu, wzrostem populacji oraz starzeniem się społeczeństwa.

Więcej informacji na temat innowacyjnych tworzyw w kluczowych sektorach gospodarki znajduje się w zakładce Innowacyjny materiał.

Powiązane informacje:
https://www.plasticseurope.org/documents/document/20110924005159-plastics_the_mag.png

Magazyn o tworzywach i innowacjach
Zobacz Plastics The mag 

Subscribe to the newsletter!
 

 


 

Zobacz: wonderfulvinyl.pvc.org

Wondervinyl.JPG

 

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych oraz działalności PlasticsEurope.