Filmy

Biblioteka filmów PlasticsEurope

filmy

Dlaczego: Tworzywa sztuczne są zbyt cenne, by je wyrzucać


Kliknij tutaj i przewiń w dół, aby pobrać plik

Tworzywa sztuczne nieprzerwanie zmieniają świat, a ich potencjał jest jeszcze daleki od wyczerpania.

Tworzywa sztuczne przynoszą korzyści zarówno dla gospodarki jak i środowiska, i to na wiele sposobów. Na przykład umożliwiają skuteczną izolację termiczną budynków, zapewniają lekkie i bezpieczne opakowania, zmniejszają masę samochodów i hałas przez nie powodowany, pomagają wykorzystać słońce i wiatr jako źródła energii. Dodatkowo, na końcu swojego użytecznego cyklu życiowego tworzywa w dalszym ciągu zachowują swoją wartość. Można z nich odzyskać energię podczas spalania odpadów w instalacjach, gdzie uzyskuje się przy tym prąd lub cieplo do ogrzania wody lub mieszkań. Odzysk energii to sposób szczególnie przydatny w przypadku odpadów zmieszanych lub zanieczyszczonych. 

Wartość kaloryczna tworzyw sztucznych jest duża, zbliżona do wartości ropy naftowej. Dlatego zużyte tworzywa sztuczne mogą częściowo zastępować ropę naftową i pełnić taką samą funkcję, jak ten podstawowy surowiec energetyczny, dzięki czemu w sposób bezpośredni możliwe jest zaoszczędzenie tego zasobu naturalnego.

W początkowych latach obowiązywania Dyrektywy Opakowaniowej głównym celem przemyslu tworzyw sztucznych byl wpływ na zapewnienie możliwości odzysku zużytych tworzyw sztucznych i tworzenia nowych potrzebnych instalacji do odzysku. Obecnie celem jest dążenie do zapewnienia takiego sposobu odzysku, który w równym stopniu byłby uzasadniony ekonomicznie i spełniał wymagania ekologii i ochrony środowiska.